Accueil > Beginpagina > Over ons > Werkgroepen > Werkgroep Media

Werkgroep Media

Publié le 1er février 2016

Genres Pluriels richtte een interne reflectie- en werkgroep op over de manieren om met de media te communiceren. Deze groep was oorspronkelijk bedoeld als reactie op de benadering door de media van transidentiteitskwesties.

De Werkgroep (WG) Media is toegankelijk voor de leden van de vereniging. Ze kunnen er op een democratische manier hun standpunten uiten. De getuigenissen en meningen van iedereen zijn waardevol en vormen een potentiële basis van gedeelde en gemeenschappelijke kennis.

Er worden verslagen van de vergaderingen opgesteld en naar de groepsleden gestuurd. De WG Media vergadert voortaan minstens maandelijks, meestal ’s avonds, in het Brusselse Regenbooghuis.

De WG media is in 2011 opgericht als reactie op de transfobe inhoud van meerdere reportages. Het was noodzakelijk om naar aanleiding daarvan met een gestructureerd orgaan binnen Genres Pluriels een klacht in te dienen bij de bevoegde tussenpersonen.

Doelstellingen en acties van de WG Media

Sindsdien zijn de activiteiten van de WG Media uitgebreid, maar de hoofddoelstellingen blijven dezelfde : strijden tegen de stereotype, seksistische en transfobe voorstellingen in alle media en de transidentiteiten op een positieve manier zichtbaar maken.

Om deze doelstellingen te bereiken, worden meerdere middelen aangewend :

  • De ontvangst van studente(n)(s) van alle type richtingen die stage bij Genres Pluriels wensen te lopen
  • Het kritisch lezen van scripties, eindwerken, stageverslagen...
  • Het onderzoek en de follow-up van alle aanvragen van journalisten of media-actoren met de bedoeling om hen te confronteren met hun eerste vooroordelen en om uiteindelijk meer genuanceerde, respectvolle en positieve voorstellingen in de media mogelijk te maken
  • De reactie op artikelen, films, reportages, websites,... waarvan we vinden dat ze respectloos zijn ten opzichte van transidentiteiten
  • Het opstellen van een databank : mediamateriaal opzoeken en verzamelen
  • De ontwikkeling van interne en externe communicatiemiddelen

Goede praktijken voor de media

Om de media en de leden van Genres Pluriels beter op hun samenwerkingen voor te bereiden, maar ook om de positieve houding van de media ten opzichte van transgenders te bevorderen, vertaalde en paste de WG Media het charter van de Britse vereniging Trans Media Watch aan (http://www.transmediawatch.org/) om er een eigen charter van te maken : Trans* mediarespect (in het Frans). We proberen dat charter te verspreiden en te laten ondertekenen door zo veel mogelijk journalisten.

Daarnaast is er een Gids van goede praktijken voor journalisten met een samenvatting van de belangrijkste punten voor een goede samenwerking en een opsomming van de te vermijden fouten in het kader van een interview of reportage.

Verwezenlijkingen van de WG Media

Voor een gedetailleerd verslag van de verwezenlijkingen van de WG Media verwijzen we je naar de activiteitenverslagen van 2011, 2012, 2013 en 2014 van Genres Pluriels die je kan downloaden op de pagina Activiteitenverslagen (enkel beschikbaar in het Frans).

Sluit je bij ons aan !

We zijn steeds op zoek naar mensen die aan onze werkgroep wensen bij te dragen. Aarzel niet om met ons contact op te nemen via media@genrespluriels.be.

De WG Media komt minstens een keer per maand samen en is toegankelijk voor alle leden van Genres Pluriels. De beslissingen worden er op een democratische manier genomen en iedereen is vrij om bij te dragen zoals zhij* dat wenst, afhankelijk van zijn/haar behoefte, ervaring of beschikbare tijd.

* neutraal voornaamwoord gebruikt door personen die niet wensen gecategoriseerd te worden in een binair mannelijk of vrouwelijk gendersysteem. Bij uitbreiding gebruiken we het bij Genres Pluriels om gewichtige formuleringen zoals ’hij/zij/zhij’ te vermijden.