Accueil > Beginpagina > Over ons > Werkgroepen > Werkgroep Gezondheid

Werkgroep Gezondheid

Publié le 13 janvier 2016

Genres Pluriels richtte een werkgroep (WG) Gezondheid op dat ongeveer een keer per maand samenkomt rond trans* en inter* gezondheidskwesties, met het oog op het respect van de mensenrechten. De centrale thema’s zijn de comfortzone van elk individu, de niet-psychiatriserende en niet-pathologiserende benadering. Deze groep is voorbehouden voor de leden van Genres Pluriels, de stagiaires van de vereniging en de actoren van de psycho-medisch-sociale sector. Een van de hoofddoelstellingen van de WG Gezondheid is de oprichting van een trans*/inter* psycho-medisch-sociaal (PMS) netwerk.

De opvang van trans*/inter* personen door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg is globaal slecht of op zijn minst erg ongeschikt.

Door het gebruik van psychiatriserende, pathologiserende en discriminerende terminologie worden trans* personen beschouwd als een gepychiatriseerde groep omdat er nog steeds zo naar verwezen wordt in psychiatrische handboeken.

Die onwetendheid met betrekking tot een respectvolle terminologie voor trans* identiteiten leidt tot ontoelaatbare discriminatievormen die kunnen gaan tot het weigeren van de zorg.

Bovendien hebben trans* en inter* personen regelmatig problemen in verband met de toegang tot en/of de terugbetaling van de zorg, bijvoorbeeld :

 • Geen tussenkomst voor hormonale behandelingen
 • Weigering van de tussenkomst bij gynaecologische controles voor transgendermannen en voor interseksuelen die als “mannelijk” werden aangeduid
 • Weigering van de tussenkomst bij urologische controles voor transgendervrouwen en voor interseksuelen die als “vrouwelijk” werden aangeduid
 • Moeilijke terugbetalingen voor transspecifieke chirurgische ingrepen
 • Weigering van de zorg onder het mom van onwetendheid over de trans*/inter* specificiteiten (zelfs wanneer dat niet gerechtvaardigd is). Deze weigering wordt beschouwd als onrechtstreekse discriminatie.

De WG Gezondheid denkt na over de opstelling van voorwaarden die de mensenrechten in acht nemen met betrekking tot de tussenkomsten in de gezondheidszorg voor trans* personen en interseksuelen.

Onze referenties voor de uitwerking van het werkkader zijn gebaseerd op drie (Europese en internationale) basisteksten :

 de Jogjakartabeginselen
 de eisen van Thomas Hammarberg (voormalige Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa)
 de Resolutie 2048 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Aandachtspunten

 • Psychologische ondersteuning : evolueren van een pathologiserende aanpak naar een geschikte ondersteuning
 • Hormonale behandelingen : praktijken, actuele informatie over de effecten en potentiële risico’s
 • Chirurgische ingrepen : borstoperatie, faciale feminiserende chirurgie, geslachtschirurgie,…
 • Seksueel overdraagbare infecties en de gevolgen ervan
 • Diverse problemen waar transgenders en interseksuelen mee te maken kunnen hebben bij hun contacten met artsen (bv. een consultatie bij de gynaecoloog wanneer je er mannelijk uitziet)
 • Terugbetalingen van trans-/interspecifieke gezondheidszorg door het wettelijk socialezekerheidsstelsel en de mutualiteiten

Merk op dat deze werkgroep voorbehouden is voor de leden van Genres Pluriels.

Bent u actief in de psycho-medisch-sociale sector en hebt u in het kader van uw beroep interesse voor transidentieteitskwesties, stuur ons dan een gemotiveerde e-mail naar contact@genrespluriels.be.

Aanvragen met commerciële doeleinden worden niet in aanmerking genomen.