Accueil > Beginpagina > Over ons > Voorstelling > Voorstelling van VZW Genres Pluriels

Voorstelling van VZW Genres Pluriels

Publié le 3 décembre 2015 - modifié le 29 avril 2019

Genres Pluriels is een vereniging die werkt aan de steun, het bekendmaken, de zichtbaarheid, een beter respect van de rechten en aan de bestrijding van discriminatie tegen transgenderspersonen, personen met gendervariatie (mensen in transitie, drag kings/drag queens, travesti.e.s, butchs, androgynen, queer…) en intersekse personen.

De vereniging is niet alleen bedoeld als een opvang- en steunorganisatie voor dit publiek en diens omgeving, maar ook als een opleidings-, informatie-, actie-, toezicht- en onderzoeksplatform – samenwerkend met alle actoren van een samenleving die open is voor diversiteit van de menselijke en culturele identiteiten.

Onze doelstellingen

 • Transgender (trans*) en interseke (inter*) personen steunen
 • Zichtbaarheid, sensibilisering, informatie, opleiding
 • Ontwikkeling van een lokaal, nationaal en internationaal netwerk.
 • Transidentiteiten depathologiseren en het rechtspraak- en wetgevingskader verbeteren
 • Mentaliteiten veranderen

Onze middelen

 1. Opvang en steun van de trans*/inter* personen en hun omgeving
  • Ontmoetingsavonden van de vereniging : in Brussel (Regenbooghuis) iedere eerste donderdag van de maand van 18u30 tot 22u30, in Luik (Regenbooghuis) iedere tweede donderdag van de maand van 19u tot 22u en in Doornik (Relais Picardie Laïque) iedere derde dinsdag van de maand van 19u tot 21u30
  • Praatgroep voor trans*/inter* personen en hun omgeving : iedere derde zaterdag van de maand van 13u tot 16u30, Regenbooghuis te Brussel
  • Individueel Psycho-medisch-sociaal gesprek op afspraak
  • Tussenkomst in de gevangenis : bezoek van de in de belgische penitentiaire inrichtingen gedetineerde trans* personen
 2. Zichtbaarheid van trans* en inter* personen
  • Jaarlijks festival « Van alle genders thuis »
  • Acties bij de overheid
  • Openbare steunbetuigingen voor trans* en inter* personen
  • Deelnaam aan conferenties, colloquia, informatiebijeenkomsten, rondetafelbesprekingen, radio uitzendingen, televisiedocumentaires, workshops, debatten, betogingen, vertonen van films, tentoonstellingen, shows, happenings, kritische analyses van documenten...
 3. Sensibilisering over discriminatie
  • Bestrijding van de mechanismes van het seksisme, heteroseksisme en heteronormativiteit. Deze mechanismes liggen aan de basis van discriminaties waarvan zowel minderheden van genderidentiteit als van seksuele geaardheid de slachtoffers zijn.
  • Sensibilisering van de overheid ; bestuurlijke instanties ; media ; professionelen in de psycho-medisch-sociale, juridische, onderwijs- en werkgelegenheidsector
  • Inlichtingen/acties bedoeld om een zo breed mogelijk publiek te sensibiliseren.
  • Workshop « Drag King » om de genderstereotypen te doorbreken de mannelijkheid te analyseren (op regelmatige basis en op aanvraag voor bestaande groepen)
 4. Samenwerking
  • Met de LGBTQI verenigingen (lesbiennes, gays, bi, trans*, queer, inter*) en feministen
  • Met alle actoren van de samenleving, en in het bijzonder met de professionelen in de psycho-medisch-sociale, juridische, onderwijs- en werkgelegenheidsector
  • Met de overheid en de bestuurlijke instanties
 5. Sensibilisering-/informatie-/formatiebronnen aangepast voor verschillende doelgroepen
  • Opleiding voor professionals (regelmatig en op aanvraag voor bestaande groepen). Voorbeelden van opgeleide professionals in 2014/2015 : politieagenten, vakbondsvertegenwoordigers , werknemers van de psycho-medisch-sociale sector
  • Sensibiliseringsworkshop voor iedereen (regelmatig en op aanvraag voor bestaande groepen – o.a. scholieren van het middelbaar en hoger onderwijs)
 6. Monitoring van de rechtspraak/wetgeving en politieke lobbying
 7. Interne werkgroepen (WG)
  • Interne WG betreffende de wetgeving inzake trans* en inter*
   • Wijziging van de wet van 2007 : afschaffen van de wettelijke voorschriften betreffende de door een psychiater opgestelde verklaring inzake genitale chirurgie en/of hormoonbehandeling, sterilisatie als voorwaarde voor wettelijke erkenning van de genderwijziging
   • Vergaderingen met militanten, professionals, academische en institutionele actoren : Amnesty International, rechtsgeleerden van de l’ULB, IEFH...
   • Oproep an de politieke wereld om het bewustzijn te doen toenemen voor het vraagstuk dat met de transidentiteit en intersekse conditie verband houdt en profesionnals van verschillende sectoren op te leiden die institutionele maatregelen tegen discriminatie bevorderen
   • Oproep voor de erkenning door België van de fundamentele rechten van intersekse personen
  • Interne WG betreffende de gezondheid en het psycho-medisch-social netwerk voor trans*/inter* personen
   • Kader om de specifieke behoeften inzake de gezondheid van de trans* en inter* personen te beantwoorden zonder psychiatrisering of pathologisering
   • Lijst van professionelen die trans* en inter* personen ontvangen of zouden ontvangen met achtneming van deze voorwaarden
   • Sensibiliseren en partnerschappen aangaan niet alleen met alle actoren van de psycho-medisch-sociale sector maar ook met alle actoren van de bestuurlijke instanties en werkgelegenheidsector om de ontvangst, de begeleiding en opvolging van trans* en inter* personen te verbeteren
  • Interne WG Medias
   • Observatie en bewaking van de media, reacties op de media, ontvangst en sensibilisering van journalisten
   • Ontwikkeling van communicatiekanalen
   • Behandeling van aanvragen van studenten/professionals : stages, papers, scripties...
 8. Onthaal van studenten (inzake projecten, scripties, papers) en stagiaires
 9. Deelnaam aan theoretische, clinische en veld-onderzoeken
  • Belang van de doelgroep
  • Sociopolitieke effecten (feministische, anthropologische, taalkundige, politieke, culturele effecten…)
  • Genderstereotypen / genderontwikkelingsmechanismen van de sociale genders doorbreken
  • Binaire sociopolitieke omgangsvormen in vraag stellen betreffende de link tussen macht en overheersing van de « mannelijke » en « vrouwelijke » gendervorm
  • Het geloof in het bestaan van 2 en alleen maar 2 normatieve en gestandardiseerde genders in vraag stellen, meerbepaald « mannelijk » en « vrouwelijk »
  • De sociopolitieke gevolgen van het overgaan tot een visie van een continuüm van genders onderzoeken
  • Het betoog en praktijken in het psycho-medisch-sociale sfeer kritisch analyseren
  • De biologie en het onderwijs ervan kritisch analyseren
 10. Website, forum en sociale netwerken

Onze beginselen

 • Democratie altijd en overal
 • Een totale onafhankelijkheid tegenover de staat, de politiek, de kerken en religies, (we respecteren echter alle niet-totalitaire en niet-propagandistische meningen)
 • Het recht om anders te zijn (geen verbindende, discriminerende of normatieve maatregel, in onze gemeenschap !)
 • Eenheid in de acties met de LGBTQI en feministische verenigingen
 • Weigering van fysiek geweld (tenzij dit absoluut nodig is, zoals voorzien in de belgische wet)
 • Het aan de kaak stellen van elk transfobe gedrag en uitlatingen, van welke zijde dan ook
 • Zichtbaarheid, transparantie en duidelijkheid in onze doelstellingen