Accueil > Beginpagina > Trans* / Inter* ? > Trans(gender), niet-binair, a/bi/polygender, genderqueer... ?

Trans(gender), niet-binair, a/bi/polygender, genderqueer... ?

Publié le 11 février 2016 - modifié le 8 décembre 2018

Het is soms moeilijk om door het bomen het bos te zien ! De woorden zijn als de identiteiten : veelvuldig. Er ontwikkelen zich elke dag heel wat nieuwe identiteiten.

Transgenders zijn personen van wie de genderidentiteit verschilt van het gender dat hen bij de geboorte is toegewezen. Deze identiteit kan man of vrouw zijn of afwijken van deze door de maatschappij opgelegde binaire classificatie.

Bij Genres Pluriels gebruiken we de term trans*, die we beschouwen als een parapluterm. We zetten er een sterretje bij omdat we denken dat we op die manier tonen dat we alle genderidentiteiten en -expressies volledig omvatten.

We gebruiken deze term op een veel bredere manier dan andere trans* activiste(n)(s), verenigingen en individuen. We vinden het inderdaad essentieel om de « niet-conforme » genderidentiteiten en -expressies niet op te splitsen. Door die opsplitsing kan er namelijk een hiërarchie ontstaan waardoor bepaalde identiteiten minderwaardig worden ten opzichte van andere.

We geloven dat alle identiteiten goed zijn en moeten worden gerespecteerd.

We geloven in de relevatie van het « zelfbeschikkingsprincipe ». Iedereen is vrij om hun eigen gender te bepalen, zonder de « goedkeuring » van wie dan ook. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat je een vrouw bent als je zegt dat je een vrouw bent, ongeacht de toewijzing van je gender bij de geboorte.

Je kan je identificeren met het gender waarmee je geboren bent (en cisgender zijn), met het andere sociaal aanvaarde gender of met een gender dat noch man noch vrouw is. In functie van je identiteit kan je ertoe gebracht worden te kiezen voor bepaalde handelingen die je genderexpressie zullen wijzigen.

Wellicht heb je al gehoord van de term « transseksueel ». Misschien heb je die term ook al gezien tegenover het woord « transgender ».

De term « transseksueel » is een psychiatrisch begrip uit de negentiende eeuw en duidt op een geestesziekte. Hij is op dezelfde manier samengesteld als homo- of biseksueel, die beide verwijzen naar een seksuele voorkeur (zoals blijkt uit de opbouw van de woorden). Transidentiteiten hebben te maken met... identiteit. Aangezien het woord « transseksueel » stigmatiserend is en geen correcte verwijzing is naar wat wordt bedoeld, koos Genres Pluriels ervoor om, net als vele verenigingen wereldwijd, het woord te verbannen uit het publieke discours.

Als rechtstreeks gevolg op alles wat hier eerder is vermeld, is de hiërarchische indeling en de differentiatie tussen « transseksueel » en « transgender », die meestal gebaseerd is op al dan niet uitgevoerde geslachtsoperaties, dus zinloos en ongegrond.