Terugbetaling torsoplastie

Publié le 29 janvier 2016

Dit is het delicaatste onderwerp om te behandelen omdat er een beoordeling van de arts plaatsvindt, waardoor de details vervagen.

Eerst en vooral is het attest van de psychiater geen wettelijke verplichting om een terugbetaling voor deze prestatie te krijgen. Volgens een arts van het RIZIV zou het eerder een ethische verplichting voor de chirurg zijn om te controleren of je psychologisch begeleid wordt bij je transitie.

De operatie

De operatie bestaat uit twee afzonderlijke prestaties :

  •  De borstresectie op zich, dus de chirurgische ingreep waardoor het borstweefsel wordt verwijderd.

In de Belgische nomenclatuur bestaat er geen code voor een mastectomie omwille van een transitie. Er bestaat echter wel een code voor het “verwijderen van de volledige borstklier (mastectomie) zonder bewezen kwaadaardig letsel”. Die code kan worden gebruikt en wordt aanvaard door de RIZIV-controle. De chirurg kiest zelf of hij die gebruikt bij het opstellen van zijn factuur. Deze prestatie wordt terugbetaald via de VP. De code is 227894-227905 : wettelijk tarief 213,00 € (terugbetaling 213,00 €) per borst.

  •  De borstreconstructie. Dat zijn alle chirurgische ingrepen die uitgevoerd worden met de bedoeling om het esthetische aspect van de borst te verbeteren. De periareolaire techniek maakt er deel van uit. 

Deze prestatie wordt beschouwd als een esthetische ingreep en wordt dus niet terugbetaald via de VP.

Opgelet voor supplementen

De keuze van de kamer is belangrijk. Om de kosten te beperken, kies je beter voor een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer. 

  •  Met een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer betaal je afhankelijk van het ziekenhuis minder of geen ereloonsupplementen. 
  •  Een eenpersoonskamer is niet alleen duurder, maar gaat ook gepaard met extra kosten voor de medische prestaties. Dat supplement wordt meestal uitgedrukt als een percentage. 

Zo zal een ziekenhuis dat een ereloonsupplement van 400 % aanrekent op een operatie die wettelijk 100,00 € kost je 500,00 € factureren.

Het is mogelijk dat de chirurg je de kamer niet laat kiezen : 
“Ofwel neemt u de eenpersoonskamer, ofwel zal ik niet diegene zijn die u opereert en zal de code 227894-227905 niet worden toegekend.” Je kan niets doen tegen deze praktijk.

Wanneer je een privéverzekering (PV) hebt, dan zal die een deel van de resterende kosten op zich nemen. In de meeste gevallen dekt die de kamerkosten (met een maandelijks maximum), de kosten van geneesmiddelen, de kosten van medisch materiaal en de technische prestaties.

Hou er rekening mee dat de kosten voor esthetische chirurgie bij de meeste verzekeraars niet inbegrepen zijn. Alle kosten en supplementen met betrekking tot de reconstructie zullen dus hoogstwaarschijnlijk hoe dan ook voor jouw rekening zijn.