Sociaal hulp

Publié le 27 novembre 2015 - modifié le 15 janvier 2016

Een nieuw sociaal onthaal op afspraak, open voor alle leden, werd opgezet door stagiaires Sociaal Assistenten bij Genres Pluriels. Om dit voor te stellen hebben we in het algemeen het beroep van Sociaal assistent uiteengezet, evenals de modaliteiten hoe met hen in contact te treden.

Eerst en vooral, wat is een Sociaal Assistent ?

Onze basismissie is het welzijn van allen te waarborgen. En de principes waar we door onze opleiding voor opkomen zijn het respect van de waarden van allen, respect van de diversiteit, sociale gerechtigheid, verdediging van de Rechten van de Mens, en niemand benadelen, zoals dit uitgelegd wordt in de Internationale Definitie van Sociaal Werk, IASSW, 2014, Melbourne.
Hiervoor moeten we zoveel mogelijk op twee niveaus handelen : persoonlijke hulp en wijzigingen op sociaal/maatschappelijke vlak.

Op het vlak van persoonlijke hulp, is ons doel om ieder persoon toe te laten om zoveel mogelijk diens eigen middelen en deze van de maatschappij te gebruiken. En op deze wijze hun toe te laten een betere zelfontplooiing van hun potentieel en een grotere autonomie te bereiken.
Door dit beroep moeten we situaties van ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie trotseren. Het is daarom onze plicht, zoveel als mogelijk, om motor van sociale verandering te zijn, met als doel de gebreken van de bestaande structuren te verbeteren.

De titel Sociaal Assistent is door de wet beschermd, het diploma is verplicht om deze titel te kunnen voeren.

We zijn ook onderworpen aan het beroepsgeheim, aan ethische en deontologische codes om aldus onder eerbiediging van allen te werken.

Als studenten hebben we, natuurlijk, nog niet alle kennis paraat (maar hebben alle professionelen dit echt ?). De begeleiding die we jullie voorstellen zal ons toelaten om onszelf te ontdekken als toekomstige sociaal assistenten, doch ons eerste doel is jullie te helpen.

Hoe kunnen we je helpen ?

We stellen voor om :
Je te helpen om je situatie evenals alle sociale stappen te verhelderen (sociale zekerheid : familie, gezondheidszorg en invaliditeit, werkloosheid, OCMW, arbeidsrecht, enz.)
Je te ondersteunen naargelang je traject
In de mate van het mogelijke je vragen betreffende sociaal recht, de te volgen aanpak, of wie te contacteren, betantwoorden
Aarzel ook niet om ons voor andere vragen te contacteren

We stellen derhalve voor om ons te ontmoeten gedurende de maandelijkse ontmoetingsavonden van Genres Pluriels, ofwel op afspraak in het Regenbooghuis te Brussel. Momenteel zijn alle stagiaires Franstalig.

Voor elke vraag, suggestie of afspraak kan je ons contacteren op social@genrespluriels.be.