Rainbow Ambassadors

Publié le 12 avril 2022

Rainbow Ambassadors is een groep gemotiveerde vrijwilligers die zich inzet voor het promoten van het LHBTQI+ thema in de professionele seniorenzorg. Rainbow Ambassadors zijn bezig aan een manifest dat in mei gaat verschijnen.

Deze zaterdag 9 april 2022 was ik aanwezig op de algemene vergadering van Rainbow Ambassadors in Antwerpen.

Rainbow Ambassadors is een groep gemotiveerde vrijwilligers die zich inzet voor het promoten van het LHBTQI+ thema in de professionele seniorenzorg. Rainbow Ambassadors zijn bezig aan een manifest dat in mei gaat verschijnen.

Het gaat over
- enerzijds om vooral opleidingen aan te bieden aan professionals
- anderzijds bewustmakingsacties organiseren in instellingen voor senioren

Bij training gaat het om het maken van educatief materiaal, in de vorm van powerpoints en korte filmpjes, en het geven van trainingen of voorlichting.
Op een dag zouden we willen dat er in elk verpleeghuis en zorgcentrum een ??Referentiepersoon Intimiteit-Seksualiteit Relaties (RRIS) zou beschikbaar zijn die sympathiek en competent zou kunnen reageren op vragen over gender en de romantische en seksuele voorkeuren van senioren - dit is vandaag nog niet het geval.
Rainbow Ambassadors publiceert een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van LBGTQI+ bewustwordingsacties met betrekking tot senioren (https://rainbow-ambassadors.be/nl/nieuwsbrief/ om in te schrijven)

Wat betreft bewustwording organiseert Rainbow Ambassadors fototentoonstellingen waarop gewone senioren te zien zijn die ook LBGTQI+ zijn. Bewustwording vindt ook plaats in instellingen waar senioren komen, bijvoorbeeld via "Rainbow Bingo" spel.
In Rainbow Bingo heeft elke speler een speelbord met enkele nummers erop.
De animator schiet genummerde ballen, en de speler die hetzelfde nummer op zijn bord heeft, verbergt het dan onder een fiche : je moet voorzichtig zijn !
De eerste speler die haar bord invult, wint en roept "BINGO !" en krijgt een klein cadeautje.
De facilitator activeert voor elk nummer een animatie die overeenkomt met het nummer : we zien dan een quiz verschijnen over het LBGTQI+ thema of ontdekken een bekende persoon die tot de LBGTQI+ community behoort.
Met deze activiteit hebben we kunnen experimenteren tijdens een demo : leuk en leerzaam tegelijk.


Voir en ligne : Rainbow Ambassadors