Accueil > Beginpagina > Gezondheid > Terugbetalingen > Werking van de gezondheidszorg in België > Psychologische begeleiding en het opstellen van het attest

Psychologische begeleiding en het opstellen van het attest 

Publié le 29 janvier 2016

Globaal gezien zijn er twee soorten zorgverleners : 

 De psycholoog (AV) (psychotherapeut, licentiaat in de psychologie enz.)

Deze zorgverlener wordt niet erkend door het RIZIV en je komt niet in aanmerking voor een terugbetaling via de VP. De AV’s voorzien diverse terugbetalingen, in functie van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. 

Voorbeeld bij de vier best vertegenwoordigde mutualiteiten : 

Christelijke mutualiteit : 5,00 €/sessie voor een onbeperkt aantal sessies in centra voor gezinsplanning. 
Socialistische mutualiteit : 8 x 20,00 €/jaar bij geconventioneerde zorgverleners. Voorwaarde : een globaal medisch dossier bij de huisarts hebben.
Partenamut : 6 x 10,00 €/jaar bij een licentiaat in de psychologie.
Neutraal ziekenfonds : 20,00 € voor de psychologische evaluatie + 6 x 10,00 €/jaar bij een licentiaat in de psychologie. Voorwaarde : medisch voorschrift. 
 

 De psychiater (VP) (arts gespecialiseerd in de psychologie). Deze arts wordt erkend door de sociale zekerheid. Je komt in aanmerking voor een terugbetaling via de VP. De meest gebruikte prestatiecodes zijn :

109631 : wettelijk tarief 74,18 € (terugbetaling 56,51 €)
109513 : wettelijk tarief 70,71 € (terugbetaling 53,04 €)
102690 : wettelijk tarief 46,15 € (terugbetaling 30,65 €)
102196 : wettelijk tarief 43,10 € (terugbetaling 27,60 €)
101032 : wettelijk tarief 20,92 € (terugbetaling 14,92 €)

We vestigen de aandacht op het feit dat het hier om wettelijke tarieven gaat. Indien de psychiater niet geconventioneerd is, kunnen daar extra kosten bij komen, terwijl het terugbetaalde bedrag ongewijzigd blijft.

Aangezien deze consultaties onder de VP vallen, neemt de AV de kosten van de terugbetaling voor deze prestaties niet op zich.

Opgelet : het attest dat je krijgt na afloop van de consultaties en dat vereist is voor de verandering van burgerlijke stand mag alleen door een psychiater worden ondertekend.