Accueil > Beginpagina > Activiteiten > Opleidingen voor professionelen > Opleidingen voor professionelen

Opleidingen voor professionelen

Publié le 4 janvier 2016 - modifié le 28 février 2016

Opleiding « Meer dan de twee categorieën : de diversiteit van de genders »

De transgenders, wie zijn ze ? Welke vragen stellen ze zich, wat is hun transitietraject, wat beleven ze ? Welk soort discriminatie komen ze tegen en waarom ? Wat zijn de gevolgen en effecten van het huidige juridische/wettelijke kader wat de mensenrechten betreft ?

Opleidingen voor professionelen van Januari t.e.m. December 2016 : zie data, uur, plaats en praktische informatie hieronder.

Sinds we klein zijn, kregen we te horen dat een mens ofwel een « meisje » ofwel een « jongen » is. Tijdens de wetenschapslessen op school leerden wij dat er mannelijke en vrouwelijke wezen waren … verder ging het niet. Is het eigenlijk zo eenvoudig ? Verwijzen de wetenschappen naar de echte realiteit en alle mogelijkheden ?

Tijdens een gesprek of in de media horen we vaak de woorden homo, lesbienne, gay, hetero, trans*, geaardheid, genderidentiteit, enz. Maar wat betekent dat precies ?

De maatschappij doet een aantal geloven en vooroordelen voortbestaan. Dit benadeelt de mensen die niet aan de normen van de simplistische schema’s voldoen. In de meeste gevallen zijn deze schema’s beledigend en pejoratief. De transgenders in het bijzonder worden daarmee geconfronteerd.

De vooroordelen en discriminaties, waar transgenders de slachtoffers van zijn, verhinderen vaak in grote mate de toegang tot sectoren die van essentieel belang zijn zoals de gezondheidszorg, het werk, de opleiding, de huisvesting, de administratieve diensten. Het onthaal van transgenders is verkeerd of op zijn minst zeer onaangepast op veel delen van het sociale leven.

Wij constateren dat veel mensen niet alle informatie of verkeerde informatie krijgen over het leven en de werkelijkheid van de transgenders. Het is dus strikt noodzakelijk, en dat is een van de hoofddoelen van onze vereniging, dat wij de grote publiek èn de professionelen van alle sectoren (zowel openbare als particuliere sectoren) sensibiliseren, informeren en opleiden.

Om de professionelen te sensibiliseren en te informeren stelt Genres Pluriels een opleiding voor : « Meer dan de twee categorieën : de diversiteit van de genres » die wordt voorgesteld op verschillende manieren :

  • Opleiding van één dag (frequentie : ongeveer om de twee maanden) in het Regenbooghuis in Brussel
  • Op aanvraag voor bestaande groepen (formules van 45 minuten tot 1 dag)

Hieronder vindt u de belangrijkste thema’s die tijdens de opleiding gesproken worden

  1. Een uitleg van de verschillende woorden die gebruikt of vermeden moeten worden
  2. Wat zou het meeste passende psychosociale onthaal zijn ? Hoe kunt u als professionelen (van de gezondheid, geestelijke gezondheid, opvoeding, werkzaamheid, sociale bijstand, bestuurlijke instanties, slachtofferhulp,…) bijstand verlenen ?
  3. De medische thema’s (hormoonbehandeling)
  4. De juridische/wetgevende thema’s (op belgisch, europees, mondiaal niveau)

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Data
Opleidingen voor professionelen van Januari t.e.m. December 2016 : 21/01/2016, 16/03/2016, 18/05/2016, 15/06/2016, 21/09/2016

- Duur van de opleiding : 1 dag

- Uur : 09h00-17h00

- Plaats : Regenbooghuis – Kolenmarkt 42, 1000 Brussel
Toegangsplan

- Taal : Frans

- Opleiding voorbehouden aan professionelen

- Inschrijvingskosten
50,00 €/persoon (gratis voor de leden van Genres Pluriels)
Belangrijk ! Voorafgaande inschrijving is verplicht : alvorens de betaling te schenken, gelieve een mail te sturen aan contact@genrespluriels.be.

- Betaling
Op de bankrekening van Genres Pluriels
Bank : Triodos Bank nv (Hoogstraat 139/3 – 1000 Brussel)
Rekeninghouder : VZW Genres Pluriels
IBAN : BE94 5230 8026 1414
BIC : TRIOBEBB
In de mededeling : voornaam + naam (+ instelling) + e-mail adres + datum van de opleiding

- Meer informatie : contact@genrespluriels.be

De opleiding van Genres Pluriels op maat bij uw thuis !