Accueil > Beginpagina > Trans* / Inter* ? > Naar een genderteam gaan ?

Naar een genderteam gaan ?

Publié le 11 février 2016 - modifié le 8 décembre 2018

Sinds enkele jaren werkt Genres Pluriels aan een psycho-medisch-sociaal (PMS) netwerk van professionals met de bedoeling om te vermijden dat trans* personen de zogenaamde « officiële » weg moeten volgen.

De redenering van genderteams is meestal nog steeds binair of op zijn minst normatief. Het is inderdaad vereist om een aantal « stappen » te volgen om je « transitie » te maken, wat op zich al tegenstrijdig is met onze filosofie van de vrije ontwikkeling.

De voornaamste reden waarom Genres Pluriels de standpunten van de genderteams niet respecteert, is omdat ze trans* personen verplichten om een psychiater te raadplegen vooraleer ze eender welke stap ondernemen.

Transidentiteiten worden namelijk vandaag nog steeds als geestesziekten beschouwd. Wie kan echter beweren dat hij/zij je kent en of wat je over jezelf zegt juist of fout is en op basis van welke criteria ? Alleen jij beschikt over de sleutels van je identiteit.

Het is een manier om trans* personen te betuttelen en ervan uit te gaan dat ze niet in staat zijn om voor zichzelf te denken. Genres Pluriels weigert absoluut te aanvaarden dat mensen verplicht een psychiater moeten raadplegen die hun identiteit « onderzoekt ».

Aangezien de maatschappij structureel seksistisch en transfoob is, hebben niet-cisgenders meestal nood aan gesprekken met andere niet-cisgender of verwante personen om hun gevoelens en gedachten te delen. Genres Pluriels stelt daartoe verschillende tools ter beschikking : er zijn individuele gesprekken, praatgroepen of ruimten waar je gewoon gezellig kan samenzijn, waardoor iedereen gedachten kan wisselen zoals je dat zelf wenst.

Genres Pluriels beschikt vandaag over twee bekwame en gekwalificeerde psychologe(n)(s) en verschillende sociaal assistente(n)(s) die je op afspraak kunt raadplegen.

Na verloop van tijd zijn we ook heel wat samenwerkingen aangegaan met verschillende artsen, zodat het niet meer nodig is om via genderteams te gaan.