Medische erelonen

Publié le 29 janvier 2016

Ook de prijs voor een medische prestatie bestaat uit drie delen :

 Het deel dat je mutualiteit terugbetaalt

Het bedrag van de tegemoetkoming van je mutualiteit voor een prestatie is de tussenkomst van de VP (= verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging).

  Het wettelijk persoonlijk aandeel of het remgeld (RG)

Het verschil tussen het officiële tarief van het ereloon en wat je mutualiteit je terugbetaalt is je persoonlijk aandeel (ook wel remgeld genaamd).

Dat is het deel van het tarief dat je niet wordt terugbetaald.

Dat deel van het tarief is wettelijk voor jouw rekening (volgens het ereloon dat door het RIZIV wordt bepaald). De AV (= aanvullende ziekenfondsverzekering) of PV (= privéverzekering) nemen dit deel soms voor hun rekening.

  Het ereloonsupplement

Het eroloonsupplement is het bedrag dat de arts extra mag aanrekenen bovenop het wettelijk aandeel (= remgeld). Dit bedrag wordt noch door de VP, noch door de AV terugbetaald, maar de PV kan dit in functie van het contract op zich nemen.

Voorbeeld : Ik ga naar de gynaecoloog voor een standaardcontrolebezoek. Ik betaal 45,00 €. Ik krijg 21,00 € terugbetaald. Het wettelijk tarief van de consultatie is 25,00 €. Het wettelijk persoonlijk aandeel (= remgeld) bedraagt dus 4,00 € en het ereloonsupplement bedraagt 20,00 €. 
 
Een geconventioneerde zorgverlener vraagt je alleen het remgeld en het wettelijk aandeel. Een niet-geconventioneerde zorgverlener vraagt je wat hij wil. 

Wil je weten of een zorgverlener geconventioneerd is of niet, vraag dat dan aan je mutualiteit. Die zal je de nodige informatie geven. Er bestaan ook webtoepassingen.