Accueil > Beginpagina > Over ons > Lid worden > Lid worden van VZW Genres Pluriels

Lid worden van VZW Genres Pluriels

Publié le 8 décembre 2015 - modifié le 11 janvier 2016

1. Gewoon lid van de vereniging worden
2. Donerende lid van de vereniging worden

1. GEWOON LID VAN DE VERENIGING WORDEN

Gelieve, voor u de bijdrage betaalt, een mail te sturen naar : CONTACT@GENRESPLURIELS.BE

We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen om u de volgen procedure mede te delen voor u uw lidgeld betaald.

WAT MOET U WETEN ALS GEWOON LID VAN GENRES PLURIELS

Door GEWOON LID van Genres Pluriels te worden, verbindt u zich ertoe om :

 1. Aan de principes en de handvesten van Genres Pluriels na te volgen :
  •  Het handvest van de leden van Genres Pluriels : dit handvest moet ondertekend worden door iedereen die lid wil worden !
  •  De eisen en de gedragslijnen van de vereniging
  •  De Jogjakarta-beginselen
  •  De mensenrechten
 2. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Genres Pluriels aanwezig (of vertegenwoordigd) te zijn
 3. Uw bijdrage te betalen
  • Volle bijdrage : 20,00 €
  • Verlaagd bijdrage : 10,00 € (studenten, gepensioneerden, werklozen of mensen die een leefloon krijgen)

Door GEWOON LID van Genres Pluriels te worden, uverkrijgt U :

 1. Stemrecht op de jaarlijks Algemene Vergadering van Genres Pluriels
 2. Gratis toegang tot het merendeel van de activiteiten van Genres Pluriels
 3. Een lidkaart te krijgen. Deze kaart kan als « Gender Pass » gebruikt worden
 4. Inschrijving tot (via hun e-mail) de gespreksgroep van de vereniging. Zo kunt u van de activiteiten van Genres Pluriels op de hoogte blijven en met alle andere leden met één enkele e-mail communiceren.

Uw status als gewoon lid blijft één kalenderjaar geldig.

2. DONEREND LID VAN DE VERENIGING WORDEN

Wilt u ons met een jaarlijks of maandelijkse gift steunen ?

Gelieve, voor u een schenking doet, een mail te sturen naar contact@genrespluriels.be met uw volledige contactgegevens. Zo kunnen we u per e-mail, telefoon of post bereiken indien we extra informatie nodig hebben.

DAARNA kunt u uw schenking doen op onze bankrekening

Bank : Triodos Bank nv (Hoogstraat 139/3 – 1000 Brussel)

IBAN : BE94 5230 8026 1414

BIC : TRIOBEBB

Rekeninghouder : VZW Genres Pluriels

In de mededeling : « Gift+Naam+Voornaam+e-mail adres ».

WAT MOET U WETEN ALS DONERENDE LID VAN GENRES PLURIELS

 1. Uw status als donerende lid blijf één jaar geldig.
 2. Als donerende lid uleidt niet tot stemrecht op de jaarlijks Algemene Vergadering van Genres Pluriels.
 3. Onze VZW is door de FOD Financiën erkend om voor belasting aftrekbare giften te ontvangen. Als uw gift gelijk aan een (gecumuleerd) bedrag van minstens 40,00 € per kalenderjaar is, krijgt u een fiscaal attest om van een belastingvermindering van 45% van uw gift te genieten. Belangrijk : vergeet niet de melding « gift » aan te geven in de mededeling van de overschrijving.

HARTELIJK BEDANKT VOOR UW SAMENWERKING !