Accueil > Beginpagina > Wetgeving > Wetteksten > Informatie voor wijzigingen in identiteitskaart volgens de nieuwe wet

Informatie voor wijzigingen in identiteitskaart volgens de nieuwe wet

Publié le 10 décembre 2018

Hierbij de nodige informatie, met in bijlage de in te vullen documenten, voor de twee stappen die nodig zijn bij wijziging van voornaam en wijziging van gender op de identiteitskaart, beide mogelijk bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent :

1) de aanvraag voor wijziging van gender (volgens de wet “geregistreerd geslacht”) kan via een eenvoudige aanvraag bij een beambte van de burgerlijke stand in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Om dit te doen bezorg je hun een eerste declaratie (zie bijlage), waarvoor je een ontvangstbevestiging zult krijgen (zie bijlage).
Vervolgens doe je na 3 maand een bevestiging van je aanvraag door middel van een tweede declaratie (zie bijlage), op dezelfde manier, en opnieuw bij de gemeente.

De identiteitskaart met gewijzigd gender zul je na ongeveer 3 maanden ontvangen, voor een maximumprijs van 49 euro (tarief is afhankelijk van de gemeente).

2) de aanvraag voor wijziging van de voorna(a)m(en) kan sinds 1 augustus 2018 via een eenvoudige aanvraag bij een beambte van de burgerlijke stand in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Om dit te doen, verschaf je hen een verklaring op eer (zie bijlage) en een kopie van uw geboorteakte samen met een uittreksel van het strafregister, wat je kan aanvragen via je geboortegemeente, zie ook deze link of bijlage 01. We adviseren om een ingescande versie van deze documenten bij te houden voor het geval je dossier verloren geraakt bij de administratie.

Link naar de informatiebrochure van FOD Justitie.

De identiteitskaart zal de gewijzigde voorna(a)m(en) hebben na minstens 3 en maximaal 6 maand.

Hoeveel de wijziging van een voornaam kost, is afhankelijk van de gemeente, en kunnen we dus niet zeggen.
We doen ons best om meer duidelijkheid te verkrijgen over deze vraag, en houden jullie op de hoogte via onze website www.genrespluriels.be.


Voir en ligne : Nieuwe regeling voor transgenders (FOD Justitie)

Brochure (NL)
Model eerste verklaring
Model tweede verklaring
Informatieblad met ontvangstbewijs
Model verklaring voornaamsverandering