Homepagina > Beginpagina > Wetgeving > Hoe reageren in geval van discriminatie ?

Hoe reageren in geval van discriminatie ?

Gepubliceerd op 28 februari 2016 - gewijzigd op 10 mei 2016

Neem contact op met Genres Pluriels

We kunnen je begeleiden bij de te regelen formaliteiten bij de bevoegde instanties en bij de behandeling van een eventuele melding. Stuur ons een e-mail naar discrimination@genrespluriels.be, met een korte beschrijving van je situatie. We zullen met jou contact opnemen en je in alle vertrouwen persoonlijke hulp aanbieden.

Een melding bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Gevallen van discriminatie op grond van je genderidentiteit of -expressie kan je melden aan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).

Hoewel het op het eerste gezicht niet duidelijk uit de naam blijkt, is het IGVM niet alleen bevoegd voor de behandeling van seksistische discriminatie, maar bestrijdt het ook discriminatie ten opzichte van transgenders.

Het instituut heeft vooral een informatieve en bemiddelende rol, maar kan indien nodig ook gerechtelijke stappen ondernemen. Zeer belangrijk : het IGVM zal geen stappen ondernemen zonder je expliciete toestemming.

Wanneer is er sprake van discriminatie ?

Kort samengevat is er sprake van discriminatie wanneer twee personen in dezelfde situatie op een verschillende manier behandeld worden of wanneer twee personen in een verschillende situatie op dezelfde manier behandeld worden.

  • Bijvoorbeeld als je de toegang tot een bepaalde plaats wordt geweigerd omdat je trans* bent en dat men je vraagt om meer vereisten na te leven dan cisgenders.
  • Er is sprake van onrechtstreekse discriminatie wanneer bijvoorbeeld de voorwaarden van een dienstverlening zodanig opgesteld zijn dat trans* personen er niet aan kunnen beantwoorden, zelfs wanneer dat niet expliciet vermeld wordt.
  • Het bevel om te discrimineren is eveneens verboden (bijvoorbeeld de vraag aan een ondergeschikte om geen cv’s van trans* personen door te geven).
  • Pestgedrag op grond van de genderidentiteit of -expressie is ook een van de bevoegdheden van het IGVM.
  • Personen die regelmatig in het openbaar haatdragende of beledigende toespraken ten opzichte van trans* personen houden, maken zich schuldig aan aanzetting tot discriminatie, geweld en haat. Ook dat is een bevoegdheid van het Instituut.

Weet tot slot dat er niet noodzakelijk een bedoeling hoeft te zijn om van discriminatie te spreken. Het is mogelijk dat de persoon het « niet met opzet gedaan heeft », maar dat speelt geen rol. Integendeel, alle personen en instellingen moeten er « met opzet » voor zorgen dat ze niemand discrimineren.

Om de volgende twee redenen is het belangrijk om gevallen van discriminatie aan het Instituut te melden wanneer je er het schachtoffer van bent :

  • Personen of instellingen die trans* personen discrimineren, zullen hun houding niet veranderen als ze er niet op gewezen worden.
  • Hoe meer meldingen het IGVM krijgt, hoe beter het zich bewust kan worden van de te voeren sensibiliseringsacties.

Meldingen gebeuren schriftelijk, via de post of via e-mail naar de volgende adressen :

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
T.a.v. Juridische dienst
Lokaal 2125
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel

E-mail : gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be
Fax : 02/233 40 32

Om je te helpen, ontwikkelde het IGVM een meldingsformulier. Klik hier om het te openen. Heb je hulp nodig bij je melding. Neem dan rechtstreeks met hen contact op via het gratis nummer 0800/12 800 (druk 1 in het keuzemenu).

De diensten van het Instituut zijn gratis.

Klik hier voor bijkomende informatie in verband met de procedure.