Accueil > Beginpagina > Over ons > Word lid > Hoe bij te dragen en lid te worden ?

Hoe bij te dragen en lid te worden ?

Publié le 16 juin 2017

1. Toegetreden lid van de vereniging worden
2. Effectief lid van de vereniging worden

Gelieve, voor u de bijdrage betaalt, een mail te sturen naar :CONTACT@GENRESPLURIELS.BE


We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen om u de volgen procedure mede te delen voor u uw lidgeld betaald.

1. TOEGETREDEN LID VAN DE VERENIGING WORDEN

WAT MOET U WETEN ALS TOEGETREDEN LID VAN GENRES PLURIELS

Door TOEGETREDEN LID van Genres Pluriels te worden, verbindt u zich ertoe om :

1. De principes en de handvesten van Genres Pluriels na te volgen :

  •  Het handvest van de leden van Genres Pluriels : dit handvest moet ondertekend worden door iedereen die lid wil worden !
  •  De eisen en de gedragslijnen van de vereniging
  •  De Jogjakarta-beginselen
     -*De mensenrechten

2. Uw bijdrage te betalen
 Volle bijdrage : 20,00 €
 Verlaagde bijdrage : 10,00 € (studenten, gepensioneerden, werklozen of mensen die een leefloon krijgen)

Door TOEGETREDEN LID van Genres Pluriels te worden, verkrijgt U :

1. Gratis toegang tot het merendeel van de activiteiten van Genres Pluriels

2. Een lidkaart te krijgen. Deze kaart kan als « Gender Pass » gebruikt worden

3. Inschrijving tot (via hun e-mail) de gespreksgroep van de vereniging. Zo kunt u van de activiteiten van Genres Pluriels op de hoogte blijven en met alle andere leden met één enkele e-mail communiceren.

4. Toegetreden leden verkrijgen geen stemrecht op de algemene vergadering, enkel effectieve leden hebben stemrecht.

Uw status als toegetreden lid blijft één kalenderjaar geldig.


2. EFFECTIEF LID VAN DE VERENIGING

WAT MOET U WETEN ALS EFFECTIEF LID VAN GENRES PLURIELS

Door EFFECTIEF LID van Genres Pluriels te worden, verbindt u zich ertoe om :

1. De principes en de handvesten van Genres Pluriels na te volgen :

  •  Het handvest van de leden van Genres Pluriels : dit handvest moet ondertekend worden door iedereen die lid wil worden !
  •  De eisen en de gedragslijnen van de vereniging
  •  De Jogjakarta-beginselen
  •  De mensenrechten

2. Uw bijdrage te betalen
 Volle bijdrage : 20,00 €
 Verlaagde bijdrage : 10,00 € (studenten, gepensioneerden, werklozen of mensen die een leefloon krijgen)

3. Aanwezig zijn op de algemene vergadering van de vereniging
Door EFFECTIEF LID van Genres Pluriels te worden, verkrijgt U :

1. Gratis toegang tot het merendeel van de activiteiten van Genres Pluriels

2. Een lidkaart te krijgen. Deze kaart kan als « Gender Pass » gebruikt worden

3. Inschrijving tot (via hun e-mail) de gespreksgroep van de vereniging. Zo kunt u van de activiteiten van Genres Pluriels op de hoogte blijven en met alle andere leden met één enkele e-mail communiceren.

4. Effectieve leden hebben stemrecht op de algemene vergadering.
Uw status als effectief lid blijft één kalenderjaar geldig.

HARTELIJK BEDANKT VOOR UW SAMENWERKING !