Accueil > Beginpagina > Gezondheid > PMS netwerk van Genres Pluriels > Het Belgisch trans*/inter* psycho-medisch-sociaal (PMS) netwerk

Het Belgisch trans*/inter* psycho-medisch-sociaal (PMS) netwerk

Publié le 15 janvier 2016

Genres Pluriels richtte het Belgisch trans*/inter* psycho-medisch-sociaal (PMS) netwerk op met de bedoeling om transgenders en interseksuelen op te vangen en door te verwijzen naar psycho-medisch-sociale diensten die zich bewust zijn van en opgeleid zijn rond de respectvolle en bijgevolg niet-psychiatriserende benadering van transidentiteit en intersekse.

Het PMS-netwerk bestaat uit juriste(n)(s)/advocate(n)(s), opleid(st)ers, paramedisch personeel, artsen, actoren voor menselijk en maatschappelijk welzijn, zorgverleners ...

De oprichting van een netwerk van samenwerkingen maar ook van informatie over transgender- en interseksegerelateerde kwesties leidt tot een betere kennis en dus een zo geschikt mogelijke opvang met betrekking tot de vragen en de comfortzone van elk individu.

Aandachtspunten

  • De specifieke gezondheidsbehoeften van trans* en inter* personen zonder psychiatrisering en pathologisering
  • Een lijst van professionele hulpverleners opstellen die trans* en inter* personen (willen) opvangen
  • Partnerschappen aangaan met alle psycho-medisch-sociale actoren. We willen een zo uitgebreid mogelijk PMS-netwerk uitbouwen om de opvang en de begeleiding van trans* en inter* personen in alle domeinen van de maatschappij te verbeteren : gezondheid, werk, overheid enz

Verwezenlijkingen

  • Er is een eerste model voor het netwerk ontwikkeld dat momenteel door de WG wordt goedgekeurd en in 2016 voorzien we een ondertekend charter.
  • We zijn gestart met de opstelling van een lijst van trans*-/inter*-vriendelijke professionele hulpverleners en onderhouden sinds kort persoonlijke en bevoorrechte contacten.
  • Er zijn krachtenbundelingen ontstaan met de medische wereld en de arbeidssector : een gestructureerde samenwerking met gezondheidshuizen, een ziekenhuis en een vakbond.