Accueil > Beginpagina > Gezondheid > PMS netwerk van Genres Pluriels > Het Belgisch trans*/inter* psycho-medisch-sociaal (PMS) netwerk

Het Belgisch trans*/inter* psycho-medisch-sociaal (PMS) netwerk

Publié le 9 mars 2020

Ongeveer 5% van de Belgische bevolking (en wereldwijd) is transgender en/of interseks.
Om de opvang van transgenders en/of intersekse personen te kunnen verzekeren en hen te kunnen doorverwijzen naar psycho-medisch-sociale diensten die zich bewust zijn van en opgeleid zijn rond de respectvolle en bijgevolg niet-psychiatriserende en niet-pathologiserende benadering van respectievelijk transidentiteiten en intersekse condities heeft Genres Pluriels het Belgische trans* / inter* psycho-medisch-sociaal Netwerk (PMS) opgericht.

Overeenkomstig het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft iedereen het recht om over het eigen lichaam te beschikken (artikel 8). Maar is dat ook in werkelijkheid zo voor iedereen in België ? Vandaag de dag gebeurt het nog te vaak dat transgenders en/of intersekse personen niet over hun eigen lichaam kunnen beschikken.

Nu de Belgische wet transgenders sedert 2018 eindelijk de mogelijkheid biedt om de voornaam en/of het “geregistreerde geslacht” op de identiteitskaart te veranderen op basis van zelfbepaling moet de toegang tot gezondheidszorg specifiek voor trans* personen ook worden vergemakkelijkt.

Wanneer personen die ervaren dat het gender dat hen bij de geboorte werd toegekend hen niet toekomt een vervrouwelijkende of vermannelijkende transitie willen laten doen en dat via hormonale behandelingen en/of chirurgische ingrepen zouden zij niet verplicht moeten worden zich te rechtvaardigen noch zich aan een psychiatrische follow-up te onderwerpen en dat vanaf het ogenblik dat ze via competente beroepsbeoefenaars kennis hebben genomen van alle noodzakelijke informatie die hen heeft geleid naar het maken van een heldere keuze.

Een aangepaste vorming van de psycho-medisch-sociale actoren zorgt voor het depathologiseren van trans* en intersekse thematieken, nog veel te vaak aanzien als pathologisch, gestigmatiseerd, en geassimileerd respectievelijk als een mentale stoornis voor wat betreft de transidentiteiten en als een fysieke pathologie bij intersekse personen.

In 2018 heeft het partnerschap tussen verschillende professionelen uit de psycho-medisch-sociale sectoren afkomstig van over heel België zich ontpopt tot een trans*/inter* psycho-medisch-sociaal Netwerk dat officieel ingehuldigd werd ter gelegenheid van een symposium in het UMC Sint-Pieter, gevolgd door een ander symposium in het AZ Jan Palfijn in 2019.

Het Belgische Netwerk PMS trans* en inter* beoogt :

 • een respectvolle, gepaste en depathologiserende opvang van transgenders en intersekse personen door professionelen van de psycho-medisch-sociale sectoren die opgeleid zijn in transidentiteiten en intersekse condities ;
 • informatie-uitwisseling tussen die professionelen ;
 • een mogelijkheid voor hulpbehoevende personen om trans-specifieke zorgen te ontvangen in voorzieningen waarin weinig van hen geëist wordt ;
 • het bereikbaar maken van de geschikte zorg voor transgenders en intersekse personen door beroep te doen op huisartsen, wijkgezondheidscentra, medische diensten, centra voor gezinsplanning...die zich het dichtst bij bevinden zodat ze niet tot lange trajecten worden verplicht.

Hoe ons contacteren ?

-> als transgender en/of intersekse persoon verzoekend om een medische heroriëntering :

Voor een eerste psychosociaal infopunt voorafgaand aan een heroriëntering kan u mailen naar support@genrespluriels.be. Wij kunnen u vervolgens doorverwijzen naar de volgende beroepsbeoefenaars (niet-exhaustieve lijst) :

 • transfriendly huisartsen
 • dokters die een vervrouwelijkende of vermannelijkende behandeling voorschrijven
 • verplegers
 • gynaecologen
 • chirurgen die zijn opgeleid om torsoplastie en andere chirurgische ingrepen van de torso of het gezicht uit te voeren
 • chirurgen die gespecialiseerd zijn in genitale operaties
 • in stemvermannelijking en -vervrouwelijking gespecialiseerde logopedisten
 • advocaten
 • sociaal assistenten
 • ...

-> als beroepsbeoefenaar die begaan is met een adequate opvang van trans*, inter* personen of hun omgeving :

U kan ons mailen via support@genrespluriels.be voor contact of u kan zich rechtstreeks inschrijven voor deelname aan onze professionele opleidingen.


Charte Réseau PMS Trans et Inter belge
Charter Trans Inter PMS Netwerk