Doe een gift

Publié le 26 octobre 2016 - modifié le 27 août 2018

Wenst U ons te ondersteunen door een jaarlijkse/maandelijkse gift te doen ?

1. Betaling van de gift

Via Paypal

Om via Paypal een gift te doen, volstaat het om de onderstaande “Doe een Gift” knop aan te klikken, die u automatisch op een beveiligde Paypal pagina zal brengen, om daarna de instructies te volgen.

Eenmaal de transactie uitgevoerd is, zullen volgende persoonlijke gegevens ons door Paypal doorgestuurd worden : de naam, voornaam, postadres en e-mail van de schenker, evenals het bedrag van de gift. Deze informatie zal in geen geval door de vereniging gebruikt worden, noch worden doorgegeven aan enige organisatie, deze hebben enkel tot doel de giften te beheren.

Per bankoverschrijving

Triodos Bank - Hoogstraat139/3, 1000 Brussel
IBAN : BE94 5230 8026 1414
BIC/SWIFT : TRIOBEBB
Rekeninghouder : Genres Pluriels VZW
In de mededeling : naam + voornaam + adres + e-mail + « gift »
2. Fiscaal voordeel in België

Onze vereniging Genres Pluriels VZW is erkend door de FOD Financiën (Belgisch federal niveau) opdat de aan ons gedane giften fiscaal aftrekbaar zouden zijn. Aftrekbaarheid geldt voor alle giften voor een bedrag vanaf 40,00 EUR (dit kan ook gecumuleerd over het jaar). Voor elke gift van een (eventueel gecumuleerd) bedrag van minimum 40 EUR per kalenderjaar ontvangt U een fiscaal attest die U toelaat om van een vermindering van de personenbelasting te genieten, gelijk aan 45% van het bedrag van uw gift. Anders gezegd, wanneer U een gift doet van 40,00 EUR, kost het u netto slechts 22,00 EUR.

3. Kontakteer ons

Gelieve, voordat U uw gift uitvoerd, ons een mailtje te sturen aan contact@genrespluriels.be met vermelding van uw volledige gegevens, zodat we U meer informatie kunnen bezorgen per e-mail, telefoon of post.

Wij danken u voor uw steun !

Alle inlichtingen :
contact@genrespluriels.be