Accueil > Beginpagina > Trans* / Inter* ? > Discriminatie ?

Discriminatie ?

Publié le 11 février 2016 - modifié le 28 février 2016

Beweren dat trans* personen niet gediscrimineerd worden, zou oneerlijk zijn. De wet zelf is, zoals vermeld in het vorige punt, erg transfoob en verhindert heel wat trans* personen om een administratieve erkenning voor hun genderidentiteit te krijgen, wat tot zeer problematische situaties in het dagelijkse leven leidt (een pakje ophalen in het postkantoor wanneer je eruitziet als een vrouw terwijl er een M op je identiteitskaart staat, voorgeschreven geneesmiddelen geweigerd worden bij de apotheek omdat de voornaam op het voorschrift niet overeenstemt met die op de identiteitskaart enz.)

De maatschappij evolueert maar blijft nogal transfoob, meestal door onwetendheid over de trans* realiteiten, soms ten gevolge het seksisme van de maatschappij. Er zijn enkele cijfers beschikbaar via de survey van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Leven als transgender in België (2009).

We merken echter een echte mentaliteitsverandering sinds de oprichting van Genres Pluriels. We geloven dat we de trans* kwesties voor meer mensen toegankelijk maken dankzij onze voortdurende inspanningen om mensen op te leiden en de organisatie van activiteiten voor het grote publiek.

Meerdere Europese en internationale instellingen formuleren al jarenlang aanbevelingen om de landen ervan te proberen overtuigen om transfobe handelingen te veroordelen en hun wetten te wijzigen.

Zo zijn er, in chronologische volgorde :
 de Jogjakartabeginselen (2007)
 de aanbevelingen van de voormalige Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa Thomas Hammarberg (2009)
 het verslag The state decides who I am van Amnesty International (2014)
 de Resolutie 2048 van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (2015)

Dankzij ons netwerk hebben we ook contacten met sociaal assistente(n)(s), juriste(n)(s), politieagente(n)(s), goede artsen...

Onze samenwerking met het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (bevoegd voor de discriminatie tegen trans* personen) helpt ons ook om meldingen te verzamelen en resultaten te bereiken.

Denk je dat je het slachtoffer bent van discriminatie met betrekking tot je genderidentiteit of genderexpressie, aarzel dan niet om er met ons over te praten zodat we een oplossing kunnen vinden !

Een discriminatie melden