Accueil > Beginpagina > Gezondheid > Chirurgie > Chirurgie aan de torso = torsoplastie

Chirurgie aan de torso = torsoplastie

Publié le 15 janvier 2016

De operatie bestaat uit een dubbele mastectomie (verwijdering van de melkklieren) en constructie van een mannelijk torso.

Ze geschiedt onder algemene verdoving en duurt over het algemeen 2 à 4 uur, afhankelijk van de techniek en het volume dat verwijderd dient. De operatie wordt door een groot aantal chirurgen regelmatig uitgevoerd als het gevolg van gynaecomastie bij XY-mannen.

Die ingreep wordt soms verkozen naast het vermannelijkingsparcours (om esthetische, comfort-, of psychologische redenen) en sommige chirurgen willen van geval tot geval wel opereren, zonder een psychiatrisch attest te vragen.

Voor adressen van chirurgen in België, contacteer Genres Pluriels : contact@genrespluriels.be

Er worden naargelang de grootte en vorm van de borst twee technieken onderscheiden : de peri-areolaire en de dubbele incisie.

Video in het Engels van een chirurg die beide methodes schematisch uitlegt : https://www.youtube.com/watch?v=DHwKOto7J3k

1. Peri-areolair

De peri-areolaire techniek wordt over het algemeen toegepast bij A en B cups.

Opmerking : sommige chirurgen opereren C-cups en groter. In dat geval dient bijna altijd een tweede ingreep voorzien te worden en het uiteindelijke resultaat zou minder bevredigend kunnen zijn dan bij een dubbele incisie.

Voor de zeer kleine borsten (minder dan een A-cup) die geen verdere aanpassing en verplaatsing van de tepelhoven behoeven, zal de incisie "semi-peri-areolair" zijn, dat wil zeggen in een halve cirkel onder het tepelhof met in principe behoud van de zenuwwerking op die plaats. Dat is de minst zware operatietechniek.

 1. In het onderste deel van de tepelhof wordt een incisie gemaakt en het borstweefsel wordt verwijderd door middel van een liposuctie via de incisie. Tijdens die fase blijft de tepel verbonden met het lichaam door middel van een pedunkel om de gevoeligheid te bewaren.
 2. Wanneer het borstweefsel verwijderd is, wordt de incisie opnieuw toegemaakt.

Bij de kleine borsten (A -en B-cups) gaat de chirurg over tot een "totale peri-areolaire" met vaak “remodelling” en verplaatsing van de tepelhoven.

 1. De incisie gebeurt volledig rond het tepelhof. Tijdens die fase blijft de tepel in verbinding met het lichaam door middel van een pedunkel om de gevoeligheid te behouden.
 2. Het borstweefsel wordt verwijderd met een scalpel of door een scalpel te combineren met liposuctie.
 3. Het tepelhof wordt aangepast indien het te breed is en herplaatst indien het te laag zit.
 4. Het teveel aan huid wordt rondom de incisie verwijderd, de onderhuid (dus de bloedtoevoer en het zenuwweefsel blijft behouden).
 5. De incisie wordt dichtgemaakt.
 6. Soms worden in de borst drains geplaatst door middel van een incisie onder de oksels zodat het overtollige bloed zich niet ophoopt onder de huid.

Welke techniek er ook gebruikt wordt, het dragen van een verband of een gilet is soms een noodzaak in de weken die volgen na de ingreep. Er worden twee tot vier weken ziekteverlof toegekend afhankelijk van het beroep dat wordt uitgeoefend.

Afhankelijk van het geval gebeurt de chirurgische ingreep ambulant (de patiënt gaat de dag zelf terug naar huis) of moet de patiënt één of twee dagen in het ziekenhuis blijven. Postoperatieve opvolging is noodzakelijk. Over het algemeen vindt een eerste raadpleging bij de arts plaats voor het vertrek uit het ziekenhuis ter gelegenheid waarvan de drains worden verwijderd. Een tweede raadpleging volgt in de eerste week na de ingreep om het genezingsproces te evalueren.

Voordelen

 • Minimaal litteken
 • Behoud van het gevoel in de tepelhoven

Risico’s en potentiële nadelen

 • Esthetiek van de tepelhoven : soms te breed en/of slecht gepositioneerd
 • Een torso die "gaten" en "bulten" heeft door een onregelmatige liposuctie
 • Verlies van gevoeligheid door trauma ten gevolge van de liposuctie
 • Het onvoldoende terugtrekken van de huid, wat resulteert in verzakking of plooien
 • Littekeninfectie
 • Gedeeltelijke of totale afsterving van het tepelhof (zeldzaam)
 • Noodzaakt vaak een revisie

Een video van een peri-areolaire ingreep : http://wn.com/Dr_Medalie_performs_FtM_peri_areolar_mastectomy_procedure_with_purse_string_closure

Enkele resultaten : (goede en minder goede) : http://syndromedebenjamin.free.fr/medical/chirurgie/mastectomies/mastect-b.htm http://syndromedebenjamin.free.fr/medical/chirurgie/mastectomies/mastect-c.htm

2. Dubbele incisie

De techniek van de dubbele incisie met transplantatie van de tepelhoven wordt aanbevolen bij personen die een grotere borst hebben (C-cups en meer), maar ook bij bepaalde gevallen van B-cups ( hangborsten bijvoorbeeld).

De ingreep duurt tussen de 2 en de 4u en gebeurt onder algemene verdoving.

 1. Er worden twee grote horizontale incisies gemaakt boven en onder elke borst.
 2. De tepels en overtollige huid worden verwijderd met de scalpel.
 3. Het teveel aan huid dat verwijderd werd, bevat ook de tepelhoven. Zij worden uitgeknipt en bewaard in afwachting van de transplantatie.
 4. De twee incisies worden samengebracht en de huid wordt dichtgenaaid. In het ideale geval bevindt het litteken zich onder de borstspier.
 5. De tepelhoven worden hervormd en enkele centimeter boven de incisie geplaatst (vaak wordt de grootte van de tepel voorafgaand aangepast).
 6. Aan de buitenkant van elke incisie wordt een drainage geplaatst om het overtollige bloed af te voeren.

Als de tepelhoven om de een of andere reden niet getransplanteerd kunnen worden, of niet meer gebruikt kunnen worden door een postoperatieve necrose, dan is het mogelijk om er te laten tatoeëren, met bevredigende resultaten.

Het dragen van een verband of een gilet na de ingreep is vaak een noodzaak. Er worden twee tot vier weken ziekteverlof toegekend, afhankelijk van het beroep dat wordt uitgeoefend.

Afhankelijk van het geval is de chirurgie ofwel ambulant (de patiënt gaat diezelfde dag nog terug naar huis), ofwel moet de patiënt één of twee dagen in het ziekenhuis blijven. Postoperatieve opvolging is noodzakelijk. Over het algemeen vindt een eerste raadpleging bij de arts plaats voor het vertrek uit het ziekenhuis, ter gelegenheid waarvan de drains worden verwijderd. Een tweede raadpleging volgt in de eerste week na de ingreep om het genezingsproces te evalueren.

Voordelen

 • Voor de middelmatige en grotere borsten geeft die ingreep de beste resultaten wat de vorm en het mannelijke aspect van de romp betreft.
 • De littekens, die zich onder de borstspier bevinden, worden na verloop van tijd redelijk discreet.
 • De herpositionering en remodelling van de tepelhoven heeft een meer mannelijke uitstraling zonder postoperatieve verbreding of misvorming.

Nadelen

 • Grote horizontale littekens op de borst (vooral zichtbaar als ze slecht genezen)
 • Vaak volledig verlies van het gevoel in het tepelhof
 • Soms een teveel aan huid onder de oksels (fenomeen van de "hondenoren" of "ear dog")

Risico’s

 • Verlies van het tepelhof door necrose
 • Slecht terugtrekken van de huid waardoor er over de lengte van de littekens plooien verschijnen
 • Verlies van gevoel op de borst ten gevolge van de liposuctie
 • Depigmentatie van het tepelhof (zeldzaam) en nood aan een tatoeage
 • Littekeninfectie
 • Een revisie kan noodzakelijk zijn

Een video van een operatie met dubbele incisie (+ 18 jaar) : http://www.youtube.com/watch?v=qEKPz5zuDjc

Enkele resultaten : http://syndromedebenjamin.free.fr/medical/chirurgie/mastectomies/mastect-d.htm

3. Alternatieven

Soms wordt de ankermethode (of T-vormige incisie ) voorgesteld.

Die techniek houdt een peri-areolaire incisie in, waaraan een incisie onder de vorm van een verticale lijn toegevoegd wordt of een omgekeerde " T " onder het tepelhof om het weefseloverschot weg te nemen. Toch is die techniek volgens sommige chirurgen achterhaald en cumuleert ze de esthetische nadelen van de peri-areolaire en de dubbele incisie. In dat geval kan er beter geopteerd worden voor een dubbele incisie.

Sommige chirurgen stellen een intermediaire techniek voor, een middenweg tussen de peri-areolaire en de dubbele incisie. Aan de klassieke peri-areolaire wordt ter hoogte van het tepelhof een horizontale incisie toegevoegd om het overtollige weefsel te verwijderen, terwijl het tepelhof aan het lichaam blijft hangen middels een pedunkel. Als de risico’s op verlies van gevoel en necrose van het tepelhof minder groot zijn dan voor een dubbele incisie, dan heeft die techniek een grote zichtbaarheid van het litteken als nadeel en het gebrek aan transplantatie van de tepelhoven als voordeel.

Een voorbeeld : http://syndromedebenjamin.free.fr/medical/chirurgie/mastectomies/mastect-a.htm

4. Retouches

Welke de gebruikte techniek ook is (peri-areolaire, dubbele of andere), de retouches zijn niet zeldzaam. De retouches zijn over het algemeen lichter dan de initiële operatie. Sommige noodzaken maar een dagopname of gebeuren onder lokale verdoving.

Sommige chirurgen tellen de revisiekost al bij in de prijs ; twijfel niet om de vraag te stellen. Voorzie anderzijds wel altijd een budget voor eventuele bijkomende kosten die verbonden zijn aan de chirurgie of de anesthesie.

Bronnen :

http://www.ftmguide.org/chest.html
http://www.youtube.com/watch?v=DHwKOto7J3k
http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_reassignment_surgery_%28female-to-male%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Male_Chest_Reconstruction

Getuigenissen :

http://syndromedebenjamin.free.fr/medical/chirurgie/mastectomies/mastectomies.htm