Accueil > Beginpagina > Nieuws > Betogingen > Brussel, 17 oktober 2009 : Betoging ter ondersteuning van transgender en (...)

Brussel, 17 oktober 2009 : Betoging ter ondersteuning van transgender en interseksuele identiteiten

Publié le 20 août 2009 - modifié le 7 juin 2016

TEGEN het binaire systeem ! TEGEN het psychiatriseren van onze identiteiten ! GEEN gedwongen sterilisatie ! WIJ willen niet ’verzorgd’ worden ! WIJ willen geen medelijden ! WIJ willen ONZE RECHTEN laten gelden !

NOCH MAN NOCH VROUW : HET BINARISME MAAKT ONS ZIEK !

Zaterdag 17 oktober 14uur : Actie ter ondersteuning van transgender en interseksuele identiteiten

Fontainasplein

Wij, activisten uit verschillende Europese steden (Barcelona, Bilbao, Brussel, Donostia, Gasteiz, La Corogna, Lissabon, Madrid, Parijs en Zaragossa) eisen :

 Vrije toegang tot hormonale behandelingen en chirurgie, zonder psychiatrische voogdij

 Het opzetten van acties tegen transfobie

 Het recht op zelfbeschikking ; vrije keuze van voornaam en geslacht

 De afschaffing van de normaliserende behandeling van intersexuele personen : er is meer dan man en vrouw.

 Het verwijderen van ’geslachtsidentiteitsstoornis’ (GIS) uit de internationale diagnostische handboeken

 Het afschaffen van de vermelding van het geslacht op officiële documenten

Onze lichamen behoren ons toe !

Een betoging buiten het kader van de geldende normen

Voor de tweede keer komt Genres Pluriels in Brussel op straat om zichtbaarheid te geven aan het verborgen geweld op trans’ en interseksuele mensen.

We stellen het in het domein van de psychiatrie opnemen van transidentiteiten en de zware gevolgen van omschrijvingen zoals "geslachtsidentiteitsstoornis" publiekelijk aan de kaak.

Het verworden van transseksualiteit tot een pathologie onder de naam "stoornis van de seksuele identiteit" creëert een gevaarlijk controle- en normalisatiemiddel. De behandeling van de stoornis wordt verzorgd in het ziekenhuis van Gent, net zoals in zovele andere ziekenhuizen over de hele wereld.

Specifieke eisen

Aan de Belgische politieke klasse :

* Wij eisen vrije toegang tot hormonale en heelkundige ingrepen, zonder psychiatrische voogdij. Vrije toegang tot hormonen- en chirurgische behandelingen. Onze strijd loopt samen met de feministische beweging : zelfbeschikking over het eigen lichaam.

* Tegen het begrip ’geslachtsidentiteitsstoornis’ (GIS).

* Wij eisen eveneens het stopzetten van "normaliserende" operaties bij interseksuele pasgeborenen.

* Wij eisen anti-discriminatoire maatregelen inzake toegang tot de arbeidsmarkt en degelijke zekerheidsvoorwaarden in dit domein. Door transfobie is het heteroseksistische binaire systeem verantwoordelijk voor de agressie, moorden en zelfmoorden waarvan leden van de transgemeenschap het slachtoffer zijn.

* Wij eisen de onmiddellijke toewijzing van politiek asiel aan alle trans asielzoekers en migranten.

* Wij eisen het recht om van voornaam te veranderen, en dit voor al onze officiële documenten en papieren, zonder medische of psychiatrische voorwaarden. Wij eisen de opheffing van artikels 9 en 10 van de wet van 10 mei 2007 met betrekking tot de transseksualiteit.

Stilte maakt medeplichtig !

Wij aanvaarden geen enkele classificatie, geen enkel etiket, geen enkele definitie die ons door de medisch sector wordt opgelegd.
Wel trans, niet gestoord !

[rouge]TEKEN ONZE ONLINE PETITIE[/rouge]

Noch man noch vrouw, het binaire systeem maakt ons ziek !
Noch man noch vrouw, transfobie maakt ons ziek !