Accueil > Beginpagina > Intersekse variaties > Brochures over intersekse variaties > Binnenste buiten - Infobrochure voor ouders van kinderen met variaties in (…)

Binnenste buiten - Infobrochure voor ouders van kinderen met variaties in geslachtskenmerken (IGVM)

Publié le 11 octobre 2020 - modifié le 19 février 2021

Brochure van het Instituut voor de Gelijkheid tussen de Vrouwen en de Mannen, bestemd naar de ouders

Als ouder is het nieuws dat je kind een variatie van de geslachtskenmerken heeft niet eenvoudig. Misschien weet je niet wat dit juist inhoudt en wat dit kan betekenen voor het leven van je kind. Deze brochure wil je een eerste houvast bieden. Je vindt er informatie, getuigenissen van andere ouders en (jong)volwassenen, en contactadressen van lotgenotengroepen en middenveldorganisaties. Je krijgt zo een overzicht van wat je als ouder kan doen voor jezelf, je gezin en je kind.

U kunt papieren brochures bestellen op de IGVM-website : https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/binnenste_buiten_infobrochure_voor_ouders_van_kinderen_met_variaties_in


Binnenste buiten - Infobrochure voor ouders van kinderen met variaties in geslachtskenmerken
Auteurs : Nina Callens en Joz Motmans
Publicatiedatum : 2020