Medische erelonen

Ook de prijs voor een medische prestatie bestaat uit drie delen : Het deel dat je mutualiteit terugbetaalt
Het bedrag van de tegemoetkoming van je mutualiteit voor een prestatie is de tussenkomst van de VP (= verplichte verzekering voor...

Geldigheid van de informatie

Sommige artsen geven informatie over de bedragen die de mutualiteit terugbetaalt. In de meeste gevallen kennen ze de terugbetalingstarieven niet. Maar soms geven ze je wel de juiste informatie.
Een goede indicator voor de kwaliteit van de...

Workshop Vervrouwelijken

De workshop vervrouwelijking, waarom ? De workshop richt zich op alle personen die wensen hun vrouwelijkheid te verkennen of uit te diepen, zowel voor wie dit occasioneel wenst te doen als wie aan het begin van een transitieproces staat. Dit...

Genres Pluriels zoekt vrijwilligers

Wilt U een deel van uw tijd benutten ? Wilt U zich engageren in een LGBTQI vereniging ? Wilt U zich onderscheiden in uw vrijwilligerswerk U heeft uw eigen redenen en dat is OK
Iedereen is welkom als vrijwilliger bij Genres Pluriels !
Wij...

Creatieve workshops voor jonge trans*/inter*

Waar ? Regenbooghuis/Lollepot : Lollepotstraat, 3 – 1000 Brussel Wanneer ? Eén zaterdag per maand tussen 15u00 en 18u00 Wie ? Jonge trans*/inter* evenals hun naaste vrienden, tussen 14 en 26 jaar Hoe ? Kom allen zoals je je goed voelt ! Prijs :...

Werkgroep Gezondheid

Genres Pluriels richtte een werkgroep (WG) Gezondheid op dat ongeveer een keer per maand samenkomt rond trans* en inter* gezondheidskwesties, met het oog op het respect van de mensenrechten. De centrale thema’s zijn de comfortzone van elk...