Werkgroep Media

Genres Pluriels richtte een interne reflectie- en werkgroep op over de manieren om met de media te communiceren. Deze groep was oorspronkelijk bedoeld als reactie op de benadering door de media van transidentiteitskwesties.
De Werkgroep (WG)...

Gids van goede praktijken voor journalisten

Deze aanbevelingen zijn bestemd voor journalisten die trans* personen interviewen.
Deze opmerkingen zullen het mogelijk maken om de foutjes die in sommige reportages en interviews zijn geslopen, te vermijden.
Eerst en vooral lijkt het ons...

Terugbetaling torsoplastie

Dit is het delicaatste onderwerp om te behandelen omdat er een beoordeling van de arts plaatsvindt, waardoor de details vervagen.
Eerst en vooral is het attest van de psychiater geen wettelijke verplichting om een terugbetaling voor deze...

Terugbetaling endocrinoloog en hormonen

Om een voorschrift voor mannelijke hormonen te krijgen, ga je naar een endocrinoloog.
Dat is een arts. De consultaties komen dus in aanmerking voor een terugbetaling via de VP.
De meest gebruikte code is :
102255 : wettelijk tarief 55,86 €...

De drie verzekeringsniveaus van de gezondheidszorg

Ten eerste is er het RIZIV of de verplichte verzekering (VP). Dat is in feite de socialezekerheidskas. Dat is de eerste instelling die in je medische kosten tegemoetkomt. Sommige van deze terugbetalingen gebeuren op basis van de goedkeuring van...

Psychologische begeleiding en het opstellen van het attest

Globaal gezien zijn er twee soorten zorgverleners : De psycholoog (AV) (psychotherapeut, licentiaat in de psychologie enz.)
Deze zorgverlener wordt niet erkend door het RIZIV en je komt niet in aanmerking voor een terugbetaling via de VP. De...