• Terugbetaling torsoplastie

  Dit is het delicaatste onderwerp om te behandelen omdat er een beoordeling van de arts plaatsvindt, waardoor de details vervagen.
  Eerst en vooral is het attest van de psychiater geen wettelijke verplichting om een terugbetaling voor deze prestatie te krijgen. Volgens een arts van het RIZIV zou het eerder een ethische verplichting voor de chirurg zijn om te controleren of je psychologisch begeleid wordt bij je transitie.
  De operatie
  De operatie bestaat uit twee afzonderlijke prestaties:...

 • Terugbetaling endocrinoloog en hormonen

  Om een voorschrift voor mannelijke hormonen te krijgen, ga je naar een endocrinoloog.
  Dat is een arts. De consultaties komen dus in aanmerking voor een terugbetaling via de VP.
  De meest gebruikte code is :
  102255 : wettelijk tarief 55,86 € (terugbetaling : 40,36 €)
  Ook hier kunnen supplementen aangerekend worden indien de arts niet geconventioneerd is.
  Bovenop de prijs van de consultatie moet je rekening houden met de prijs van de bloedonderzoeken. Hierbij wordt de tegemoetkoming van...

 • De drie verzekeringsniveaus van de gezondheidszorg

  Ten eerste is er het RIZIV of de verplichte verzekering (VP). Dat is in feite de socialezekerheidskas. Dat is de eerste instelling die in je medische kosten tegemoetkomt. Sommige van deze terugbetalingen gebeuren op basis van de goedkeuring van een adviserend geneesheer. Alles wat onder de VP valt, is identiek bij alle mutualiteiten.
  Daarnaast is er de aanvullende ziekenfondsverzekering (AV). Dat is een verzekering aangeboden door je mutualiteit dat de terugbetaling van het RIZIV soms...

 • Psychologische begeleiding en het opstellen van het attest 

  Globaal gezien zijn er twee soorten zorgverleners :
  De psycholoog (AV) (psychotherapeut, licentiaat in de psychologie enz.)
  Deze zorgverlener wordt niet erkend door het RIZIV en je komt niet in aanmerking voor een terugbetaling via de VP. De AV’s voorzien diverse terugbetalingen, in functie van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.
  Voorbeeld bij de vier best vertegenwoordigde mutualiteiten:
  Christelijke mutualiteit : 5,00 €/sessie voor een onbeperkt aantal sessies in centra voor...

 • Medische erelonen

  Ook de prijs voor een medische prestatie bestaat uit drie delen :
  Het deel dat je mutualiteit terugbetaalt
  Het bedrag van de tegemoetkoming van je mutualiteit voor een prestatie is de tussenkomst van de VP (= verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging).
  Het wettelijk persoonlijk aandeel of het remgeld (RG)
  Het verschil tussen het officiële tarief van het ereloon en wat je mutualiteit je terugbetaalt is je persoonlijk aandeel (ook wel remgeld genaamd).
  Dat is het deel van het...

 • Geldigheid van de informatie

  Sommige artsen geven informatie over de bedragen die de mutualiteit terugbetaalt. In de meeste gevallen kennen ze de terugbetalingstarieven niet. Maar soms geven ze je wel de juiste informatie.
  Een goede indicator voor de kwaliteit van de informatie van de arts is het aantal vragen dat hij je stelt. Antwoordt hij je dat 100 % wordt terugbetaald zonder te vragen welk type verzekering je hebt, dan kan hij je geen correcte informatie geven.
  Aarzel niet om in dat geval de informatie te laten...

... Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next ...

 • Statistieken van de site

  • Bezoeken:

   18 bezoeker(s) nu aangesloten
   850 bezoekers per dag
   737.363 bezoekers sinds het begin

  • Publicaties:

   742 Artikels
   74 nieuwsberichten
   100 Gekoppelde sites

  • Met steun van