Queer theorie geïntersekst

De identiteits politiek voorbij Queer theorie geïntersekst
door Curtis E. Hinkle
I. De behandeling van intersex (hermafrodieten) is een veelzeggend voorbeeld van de maatregelen die de maatschappij heeft genomen om de heterenormatieve hegemonie...

Vzw Genres Pluriels verdedigt dubbelzinnige identiteit

Brussel - Mensen die zich noch man noch vrouw voelen, hebben zaterdag in verschillende Europese steden actie gevoerd. Ze vragen aandacht voor de problemen van de zogenaamde vloeiende geslachten en intersexuelen. In Brussel trok de organisatie...

Noch man noch vrouw

Noch man, noch vrouw / Ni homme ni femme
(c)Indymedia
NL - Noch man, noch vrouw
Zaterdag 11 oktober vond er een actie plaats ter ondersteuning van „vloeiende geslachten en intersexualiteit” op het Brouckèreplein georganiseerd door Genres...

„De DKB spelen met mannelijke clichés”

Artikel over de DKB in Brussel Deze Week :
maandag 04 februari 2008
„Dragkings zetten man/vrouw-clichés naar hun hand”
Photo : DKB, elke 1e vrijdag van de maand in Regenbooghuis @ kvm
Make-up
Het is wel een beetje paradoxaal, we gebruiken...