Accueil > Beginpagina > Activiteiten > Festival « Van alle genders thuis ! » > 2017 > 18/11/17 – Colloquium Transfeminisme en intersectionaliteit

18/11/17 – Colloquium Transfeminisme en intersectionaliteit

Publié le 4 novembre 2017

Wanneer ? Zaterdag 18 november 2017, 12u00-18u30
Waar ? Bruxelles Laïque : Stalingradlaan, 18-20 – 1000 Brussel
Taal : Frans

Programma :
12u00-13u00 : welkom met versnaperingen en kleine restauratie
13u00-15u00 : plenaire conferentie
15u30-17u30 : workshop
17u30-18u30 : samenkomst en besluit

Inlichtingen en inschrijvingen (verplicht voor de ateliers) :

  • per e-mail : festival@genrespluriels.be

Opmerking : de workshops zullen gelijktijdig plaatsvinden, er kan dus slechts voor één workshop ingeschreven worden.

Inkom gratis

In tijden dat een masterstudie in gender start in Wallonie, welke door sommigen werd vervomd tot een studie van transgendrisme, wordt het tijd om te tonen wat de transfeminisme*s bijbrengen aan de feministische theorieën en analyses en dat de transidentiteiten bepaalde specificiteiten en gelijkenissen hebben met de onderdrukkingen zoals die beleefd worden door personen bejegend worden uit een racistisch of patholigisch oogpunt, uitsluiting door een lichaam buiten de normen, afwijkende inzichten van eigen gezondheid tegenover de gezondheidszorg en inclusiviteit van de transgender personen bij de traditionele feministische groepen.

Wij nodigen U uit om te komen luisteren, debatteren en te participeren in het colloquium, die bestaat uit twee plenaire conferenties en meerdere workshops.

1. Plenaire conferenties

Maud-Yeuse Thomas

Maud-Yeuse Thomas stelt geen definiëring van transfeminisme voor, maar het kader en zegt waar we over praten. Het transfeminisme, dat is allesinds een woord om te zeggen dat de transgenders buiten het debat gehouden worden betreffende de veranderingen in de samenleving, die over hun hoofden heen gehouden wordt. Deze interventie baseert zich op enkele van deze elementen. Verder gaat het om de achterstand die Frankrijk opgelopen heeft op dit vlak. Maud-Yeuse Thomas heeft zich onderscheiden in het queer debat voor over te gaan op het feministische debat daar de context hiertoe enorm ongunstig was. We kunnen het onderwerp als volgt samenvatten : we hebben een identiteitszoektocht en een maatschappelijk debat vervangen door een technisch exposé over de wijziging van geslacht ; we hebben een zelfkennis vervangen door een gevoel, en daarna door een ziekte.
De depsychiatrisatie is nog niet beëindigt en er steekt al een ander debat de kop op : de ontbinarisatie. Hoe erover praten, wie praat, welke gevolgen voor de genderidentiteiten, geslachtsnormeringen, toewijzing van geslacht, op de transities ?
Tegenover de medisch-technische representatie van het « transsexualisme », antwoorden we door een algemeen debat over de maatschappij, de vorming van de identiteiten en de normen. Om deze reden hebben we gekozen voor het wetenschappelijk onderzoek, waarbij we de vragen stellen betreffende de sociale voorwaarden van de wetenschappen zelf.

Karine Solène Espineira

De trans* beweging, die uit een divers aantal groepen en politieken bestaat, wordt als een sociale beweging beschouwd, en dus spreken we over een beweging die zich inzet voor de erkenning van haar bestaan en rechten. Dit eerste perspecitief wordt weinig in overweging genomen, en zeker niet in de media.

Wat dan te zeggen over de transfeministische politieken waaruit direct de polarisatie van de trans*identiteiten voortvloeien, welke niet wensen aan te sluiten bij de gevestigde orde van de genders en zich aldus afzetten tegen een sexistische maatschappij die ongelijkheden propageert. Dat is nochtands wat bepaalde radicale feministes altijd de trans*personen verwijten, voorbijgaand aan het feit dat naast de trans*standpunten, ook het patriarchaat bekritiseerd wordt, evenals de meerwaarde van de bondgenootschappen.

Meerdere benaderingen zijn mogelijk om over de transfeministische politieken na te denken, sinds het Post-Trans manifest van Sandy Stone (1991), het transfeministisch manifest van Emi Koyama (2001-2003) tot de ontwikkelingen van andere auteurs en bewegingen zoals de Guerilla Travolaka (Barcelona, 2006) en de bruggen tussen Spanje en Latijns America, of de herlezingen en kritieken van de anarchistische en libertaire bewegingen.

De transfeminismes kunnen zich enkel in het meervoud beschrijven, zowel in de praktijk als symbolisch, en gaan verder dan enkel de trans*personen of cisgender vrouwen wanneer we ons engageren in de inventarisatie van de onrechtvaardigheden en discriminaties welke onze maatschappij genereerd.

2. Workshops

BELANGRIJK : Om de toegankelijkheid te verzekeren, worden de deelnemers aan de workshops uitgenodigd om na te denken over hun positie, zonder oodeel te luisteren, zich te engageren om de confidentialiteit van de workshops te bewaren : wat door de deelnemers gezegd wordt in ruimtes die als safe worden beschouwd, mag niet worden uitgebracht.

Le Pied à l’Étrier : « discussies over de auto-gezondheid »

Le Pied à l’Étrier is een niet-gemengde auto-gezondheidsruimte voor de uitwisseling en de opbouw van kennis over ons lichaam en onze levenscycli. Een ruimte die openstaat aan alle vrouwen – alle personen die vroeger, momenteel of in de toekomst de sociale ervaring hebben of zullen hebben vrouw te zijn, waar de diversiteit van de lichamen en belevingen meer dan welkom zijn. Het onderzoek van deze ervaringen zijn de sleutel van onze toekomstige autonomiën, om te durven het hoofd te bieden aan andere kennis die als medisch, wetenschappelijk en objectief worden beschouwd.

Garance ASBL : « Trans-vrouwenhaat, hoe zich verdedigen ? »

We kunnen geconfronteerd worden met trans-vrouwenhaat, zowel in het dagelijkse leven, op het werk, aan tafel, op straat of in een militante vereniging. Gelukkig zijn er manieren om duidelijke limieten te stellen, of om weg te gaan terwijl je sterk blijft. Ontdek onze actiemogelijkheden, wissel de tips uit en oefen de antwoorden in die jullie versterken. Deze workshop is gereserveerd voor trans*vrouwen en hun bondgenoten.

http://www.garance.be/cms/

Coord. Collectif : « Mijn lichaam ? Een creatieve en militante ontmoeting »

Personen buiten de normen hebben weinig mogelijkheden om zichzelf in vraag te stellen. Dat wordt veelal gemonopoliseerd door cis-hetero mannen, door de medische wereld, door de verwachtingen die in TV series, reclame of magazines worden getoond. In plaats van gemakkelijke slogans en te volgen gebruiksaanwijzingen, is deze workshop een ontmoeting, een veilige publieke ruimte om naar ons lichaam te luisteren, te bekijken, op de voorgond te plaatsen en het woord te geven. Individuele standen of in kleine groepen stelt je meerdere ervaringen, foto’s, lezingen, schilderijen, massages en andere oefeningen om bewust te worden van het eigen lichaam.

Mon corps - Une rencontre créative et militante