Startseite > Gezondheid > Chirurgie

Chirurgie

Chirurgische ingrepen : een korte inleiding

Dat is ongetwijfeld het moeilijkste onderwerp om te behandelen omdat het betrekking heeft op het intieme.

De aanhoudende polemiek op trans* forums over geslachtschirurgie bevestigt trouwens hoe gevoelig de betrokken personen daarvoor zijn.

Eerst en vooral is het essentieel om in overweging te nemen dat wij trans* personen volledig vrij zijn in onze keuze.

Het enige waarvoor Genres Pluriels zich engageert is om jullie zo objectief mogelijk te informeren.

Laten we leren om ieders eigen waarheid te respecteren. Toch blijft het de taak van Genres Pluriels om de wetenschappelijke feiten te vermelden en elkeen de keuzevrijheid te laten met betrekking tot operaties.

Geslachtschirurgie is niet alleen verre van een simpele “technische uitdaging”, maar heeft ook betrekking op het in meer of mindere mate vertekende beeld dat men soms van zijn lichaam heeft en van de manier waarop “anderen” het zien...

Dit thema aansnijden, voor jezelf en met anderen, houdt in dat je grondig hebt nagedacht over je geschiedenis, je seksualiteit en je diepste gevoelens. Om een chirurgische ingreep rustig te overwegen, moet je duidelijke opvattingen hebben en bijzonder evenwichtig zijn. Zo niet, dan ben je er niet klaar voor. Wacht er dan mee.

Wanneer je denkt dat een geslachtsoperatie je zal helpen om je comfortzone te bereiken (en niet bedoeld is om te voldoen aan de verplichting van de staat), dan is het aangewezen om te kiezen voor de minst schadelijke ingreep.

Merk op dat genderteams (1) geen rekening houden met de comfortzone van trans* personen.

Zolang die genderteams niet openlijk meedelen dat ze alle referenties naar het diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen achterwege laten, zoals aangenomen als gedragsnorm in de Jogjakartabeginselen, de aanbevelingen van de voormalige Europees Commissaris voor de Rechten van de Mens Thomas Hammarberg en resolutie 2048 van de Raad van Europa, dat ze niet opgeleid zijn over de feministische realiteit en de strijd tegen genderstereotypen en dat hun praktijken niet gecontroleerd worden door een onafhankelijke instelling dat de trans* en inter* verenigingen omvat, zal Genres Pluriels hun praktijken die een rechtsstaat niet waardig zijn blijven veroordelen !

Conclusie

Het is echt essentieel om een schema op te stellen om aan “goede prospectie” te doen.

1. Namen van chirurgen verzamelen via transgenderverenigingen... zoals Genres Pluriels.

2. Een lijst met dezelfde vragen voorleggen aan de geraadpleegde chirurgen. Dat zal je helpen bij het maken van je keuze.

We beklemtonen dat het begrip “tevredenheid” geen enkele wetenschappelijke waarde heeft.

Nadenken vóór een zware chirurgische ingreep die gepaard gaat met onomkeerbare veranderingen van sociale of eerder lichamelijke en psychologische aard, neemt helemaal niet weg dat je toch relatief snel kunt handelen wanneer je er zeker van bent dat je een bewuste beslissing hebt genomen.

Er zijn daar geen regels voor. Jij neemt tenslotte als enige de beslissing, bepaalt de termijn en draagt eventueel de gevolgen.
(1) Wij raden ten sterkste de teams af die zich voordoen als specialisten van trans* kwesties, uiteraard zonder hierover onze mening te vragen, en die focussen op een psychiatrische en pathologische visie over transidentiteiten.