Terugbetaling endocrinoloog en hormonen

Om een voorschrift voor mannelijke hormonen te krijgen, ga je naar een endocrinoloog.
Dat is een arts. De consultaties komen dus in aanmerking voor een terugbetaling via de VP.
De meest gebruikte code is :
102255 : wettelijk tarief 55,86 €...

De drie verzekeringsniveaus van de gezondheidszorg

Ten eerste is er het RIZIV of de verplichte verzekering (VP). Dat is in feite de socialezekerheidskas. Dat is de eerste instelling die in je medische kosten tegemoetkomt. Sommige van deze terugbetalingen gebeuren op basis van de goedkeuring van...

Psychologische begeleiding en het opstellen van het attest

Globaal gezien zijn er twee soorten zorgverleners : De psycholoog (AV) (psychotherapeut, licentiaat in de psychologie enz.)
Deze zorgverlener wordt niet erkend door het RIZIV en je komt niet in aanmerking voor een terugbetaling via de VP. De...

Medische erelonen

Ook de prijs voor een medische prestatie bestaat uit drie delen : Het deel dat je mutualiteit terugbetaalt
Het bedrag van de tegemoetkoming van je mutualiteit voor een prestatie is de tussenkomst van de VP (= verplichte verzekering voor...

Geldigheid van de informatie

Sommige artsen geven informatie over de bedragen die de mutualiteit terugbetaalt. In de meeste gevallen kennen ze de terugbetalingstarieven niet. Maar soms geven ze je wel de juiste informatie.
Een goede indicator voor de kwaliteit van de...

Workshop Vervrouwelijken

De workshop vervrouwelijking, waarom ? De workshop richt zich op alle personen die wensen hun vrouwelijkheid te verkennen of uit te diepen, zowel voor wie dit occasioneel wenst te doen als wie aan het begin van een transitieproces staat. Dit...