Intersekse resolutie in het Belgisch federaal parlement

Op donderdag 11 februari 2021 stemden de parlementsleden in de Kamer unaniem (alle politieke partijen) voor de aanneming van resolutie DOC 55 0043/008 betreffende intersekse personen. Zij riepen de regering onder meer op een wettelijk kader in...

Het Belgisch trans*/inter* psycho-medisch-sociaal (PMS) netwerk

Ongeveer 5% van de Belgische bevolking (en wereldwijd) is transgender en/of interseks. Om de opvang van transgenders en/of intersekse personen te kunnen verzekeren en hen te kunnen doorverwijzen naar psycho-medisch-sociale diensten die zich...